ฉากกั้นห้องแบบทึบ พระราม 2

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน สิริเพลส พระราม2 ซ.25

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สามารถเปิดแบบด้านข้างไปจนสุด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และสะดวกต่อการใช้งาน

ฉากกั้นปิดกระจกพระราม2

ฉากกั้นห้องแบบทึบ เพิ่มความเป็นระเบียบเรียนร้อยของโต๊ะเครื่องสำอาง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ฉากกั้นโต๊ะเครื่องแป้ง

ฉากกั้นห้องแบบทึบ สามารถปกป้องกันเครื่องสำอางได้จากทั้งความเย็นของเครื่องปรับอากาศและความร้อนจากภายนอก

ฉากกั้นกันความเย็นพระราม2

ฉากกั้นห้องแบบทึบ ติดตั้งระหว่างทางขึ้น-ลงบันได กั้นความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มระยะการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยลดค่าใช้จ่าย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฉากกั้นห้องแบบทึบ พระราม 2