ฉากทึบ ลาดพร้าว

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ

สถานที่ติดตั้ง : โรงเรียนสุเหลาดอนสะแก ลาดพร้าว 96

ฉากกั้นห้องทึบ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะฉากกั้นห้องมีคุณสมบัติพิเศษและประโยชน์อย่างมาก

ฉากกั้นห้องติดห้องประชุม

ฉากกั้นห้องทึบ สามารถช่วยยืดระยะการใช้งานและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้

ฉากกั้นห้องราคาถูก

ฉากกั้นห้องทึบ มีการใช้งานที่ง่ายมากๆ สามารถเปิด-ปิดได้ตามต้องการ ยังมีแม่เหล็กคอยดูดให้บานฉากทั้งสองปิดสนิทเสมอ

จำหน่ายและติดตั้งลาดพร้าว

ฉากกั้นห้องทึบ มีลักษณะการเปิดแบบแยกกลาง เพื่อความสะดวกในการเปิด-ปิดฉากกั้นห้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฉากทึบ ลาดพร้าว