ฉากกั้นห้องยูโร ถ.อัคราช ต.ปากน้ำ

ชื่อสินค้า : ฉากยูโร

สถานที่ติดตั้ง : ถ.อัคราช ต.ปากน้ำ

ฉากกั้นห้องยูโร มีการใช้งานที่ง่าย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด เพราะมีแม่เหล็กคอยดูดให้บานฉากทั้งสองฝั่งติดกันอยู่เสมอ

ฉากกั้นห้องสวยๆ ฉากกันห้อง

ฉากกั้นห้องยูโร เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถพับเก็บได้ เพื่อความเป็นระเบียบ

ตัวอย่างผลงาน การติดตั้งฉาก

ฉากกั้นห้องยูโร มีช่องว่างระหว่างบานฉากสำหรับมองทะลุผ่านได้

ฉากกันห้องยูโร จำหน่ายฉากกันห้องยูโร

ฉากกั้นห้องยูโร สามารถกั้นความเย็นจากแอร์ ไม่ให้เข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการได้และยังทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายที่ไม่จำเป็น

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฉากกั้นห้องยูโร ถ.อัคราช ต.ปากน้ำ