ตัวอย่างผลงาน การติดมู่ลี่ ย่านหนามแดง หมู่บ้านภัสสร

ตัวอย่างผลงานในการติดมู่ลี่่ ย่านหนามแดง หมู่บ้านภัสสร
ภายในมุมของห้องครัว ลูกค้าเลือก มู่ลี่ในการตกแต่งมุมหน้าต่าง เพื่อช่วยป้องกันแสงยูวีจากด้านนอก เพื่อไม่ให้ลอดเข้ามาภายในห้องครัวได้ อีกทั้งยังช่วยทำให้บรรยากาศภายในห้องครัวไม่รู้สึกร้อนจนเกินไป อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก

IF
ขั้นตอนการติดตั้งมู่ลี่มุมหน้าต่าง ภายในห้องครัว

IF
อีกมุมมองขณะที่กำลังทำการติดตั้ง มู่ลี่ ภายในห้องครัว

IF
ตัวอย่างเมื่อทำการติดตั้งมู่ลี่ มุมหน้าต่างภายในห้องครัว เสร็จเรียบร้อย

IF
ผลงานตัวอย่างอีกมุมมอง หลังจากทำการติดตั้งมู่ลี่ ภายในห้องครัง หมู่บ้านภัสสร

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตัวอย่างผลงาน การติดมู่ลี่ ย่านหนามแดง หมู่บ้านภัสสร