ผลงานตัวอย่างติดม่านม้วน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

สถานที่ติดตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ลูกค้าเลือกใช้ ม่านม้วนแบบทึบ ช่วยป้องกันแสงแดดจากด้านนอก และ ม่านม้วน Sunscreen เพื่อช่วยกรองแสง โดยติดตั้งภายในห้องติดแม่พิมพ์  และ ห้องสมุด ห้องฝ่ายการตลาด ห้องผู้จัดการ ห้องอเนกประสงค์ ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย ห้องออกแบบ ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ไม่ทำให้บรรยากาศภายในห้องร้อนจนเกินไป

 

ผลงานติดม่านม้วน แบบทึบแสงสีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

ผลงานติดม่านม้วน แบบSunscreen  สีขาว ระบบดึงโซ่ไข่ปลา ย่านนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานตัวอย่างติดม่านม้วน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส