ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง สีเทา ลายไม้ หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน มัณฑกานต์ วิลล์ ถนนตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

บริเวณภายในบ้านของลูกค้ามุมชั้นสองของตัวบ้านนั้น ลูกค้าต้องการใช้พื้นที่ให้ดูเป็นสัดส่วน จึงเลือกใช้งานฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลวดลายไม้ สีเทา เพื่อเข้ามาช่วยกั้นระหว่างห้องนอน กับตัวบ้าน ให้ดูเพิ่มความเป็นส่วนตัว สำหรับเวลาที่ต้องการใช้งานเพื่อพักผ่อนภายในห้องนอนนั้นๆ อีกทั้งฉากกั้นห้องนั้นไม่กินพื้นที่ภายในห้องของคุณมากเกินไป จึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ ที่ค่อนข้างจำกัด

IMG_4034

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

IMG_4035

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

IMG_4036

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

IMG_4037

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

IMG_4038

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

IMG_4042

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีเทา ที่หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง สีเทา ลายไม้ หมู่บ้านมัณฑกานต์ วิลล์ ย่านตำหรุ-บางพลี