มู่ลี่อลูมิเนียม 25 มม.

โครงการ : ร้านอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง :  ถนนวัชรพล บางเขน กรุงเทพมหานคร
สินค้าและบริการ : ติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 25 มม.

บริเวณภายนอก มุมมองในการมองงานติดมูลี่

ผลงานตัวอย่างการติดมูลี่ จากมุมมองข้างนอกร้าน

75-image059บริเวณนอกร้าน จากมุมมองระยะไกล

บริเวณข้างนอกร้าน มุมมองที่ตกแต่งมูลี่ภายในร้าน

บริเวณหน้างาน ร้านอาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มู่ลี่อลูมิเนียม 25 มม.