ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ฉะเชิงเทรา

ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์

สถานที่ติดตั้ง : ฉะเชิงเทรา

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มาก ติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่เมื่อม้วนม่านเก็บน้อยมาก ไม่สะสมของฝุ่นละออง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ติดออฟฟิศ

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ติดตั้งบริเวณห้องประชุมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวขณะประชุมงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถป้องกันแสงแดดจากภายนอกได้ดี

ม่านม้วนห้องประชุมฉะเชิงเทรา

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ยังช่วยทำให้ห้องมืดสนิทมาก สามารถฉายเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ขณะประชุมงานต่างๆ

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์กันแสงยูวี

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ป้องกันความร้อนจากแสงแดดด้านนอกไม่ให้บรรยากาศภายในห้องรู้สึกร้อนอบอ้าวจนไม่น่าอยู่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ฉะเชิงเทรา