หากความคิดเริ่มต้นอยากทำบุญซื้อพรมปูพื้นถวายวัด

แคตตาล็อกพรม
การทำบุญถวายเครื่องใช้ของใช้รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้าและอีกมากมายตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ของเหล่าญาติโยมผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือและอุปถัมภ์พระศาสนาก็เป็นการส่งเสริมและเผยแผ่ศาสนาอย่างยั่งยืน

     พรมแดง พรมปูโบสถ์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้มีจิตศรัทธานำไปถวายทำบุญที่วัด นอกจากพรมแดง พรมปูโบสถ์แล้วพรมปูศาลาวัดก็มีประโยชน์ใช้สอยมากมายทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นศาลาวัด โบสถ์ ก็ล้วนแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนา สวดมนต์ เป็นสถานที่ที่เหล่าญาติโยมมารวมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะพื้นที่ปูพรมแดงที่มีความนุ่ม ละเอียด ช่วยปกป้องเข่าให้พระสงฆ์หรือเหล่าญาติโยมยามที่คุกเข่าประกอบกิจทางศาสนาอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

wat3ตัวอย่างพรมปูพื้นถวายวัด พรมปูพื้นในโบสถ์

การเลือกพรมถวายวัด
การทำบุญที่วัดนั้นควรทราบถึงความเหมาะสมของพรมแต่ละชนิดและเหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน เช่น ในศาลา, โบสถ์, วิหาร สถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นพรมแดงขนาดความหนาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด

wat2ตัวอย่างพรมทอสีแดงสำหรับใช้ปูพื้นในโบสถ์

ปูพรมสีแดงที่วัด เราควรพิจารณาตามจุดประสงค์การใช้งานดังนี้

1.พรมปูทางเดินแบบชั่วคราว
การจัดงานต้องปูลาดเป็นบริเวณทางเดิน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประสงฆ์ รวมถึงผู้มาร่วมงาน ประธานในพิธี พรมอัดเรียบเหมาะกับข้อนี้ที่สุดพรมจะเป็นตัวกำหนดทางเดินในการประกอบพิธีต่างๆและมีราคาถูกกว่าชนิดอื่น เหมาะกับงานประเภทนี้ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว พรมอัดเรียบ หนา 3 มิลลิเมตร หรือ พรมอัดเรียบราคาถูก รุ่น BC หนา 3.5 มิลลิเมตร

2.พรมแดงปูพื้นบริเวณที่จัดพิธีการต่างๆ
ในงานทำบุญหรือสถานที่ประกอบพิธีสงฆ์สามารถใช้พรมแดงปูบริเวณพิธีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม พรมควรเป็นพรมอัดลูกฟูก สามารถปูได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างนวดเร็ว สามารถจัดเก็บเป็นม้วน ลักษณะเป็นลูกฟูกจึงสามารถช่วยดักฝุ่นได้ดี สามารถลดเสียงสะท้อนจากเครื่องขยายเสียง มีราคาถูกเหมาะกับการติดตั้งแบบชั่วคราว แนะนำ พรมอัดลูกฟูกเกรด A รุ่น BN หนาขนาด 4 มิลลิเมตร และ พรมอัดลูกฟูก รุ่น BB หนาขนาด 4 มิลลิเมตร

3.บริเวณที่ติดตั้งพรมแบบถาวร
ควรเป็นพรมทอที่มีความหนาขนาด 5 มิลลิเมตร จะเป็นพรมที่มีความคงทนมากในราคาปานกลาง ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถใช้ในบริเวณที่สำคัญๆ อย่างเช่น ในศาลา โบสถ์ วิหาร สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญเช่นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด มีความคงทน ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

แนะนำพรมทอ รุ่นหนา 5 มิลลิเมตร

แคตตาล็อกพรมทอ รุ่น AL

แคตตาล็อกพรมทอ รุ่น BP

แคตตาล็อกพรมทอ รุ่น BR

4.บริเวณพื้นที่สำหรับพื้นที่ใช้งานถาวร ที่มีความต้องการความหนานุ่มเป็นพิเศษ สามารถเลือกใช้ พรมทอ ที่มีความหนาขนาด 8 มิลลิเมตร เป็นพรมที่มีความนุ่มมาก มีความคงทน ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน แต่มีราคาสูงกว่า ควรเลือกใช้บริเวณที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น พื้นที่ที่ญาติโยมนั่งคุกเข่ากราบไหว้พระพุทธ พระประธาน พรมจะช่วยรองรับหัวเข่าได้ดี

แนะนำพรมทอ รุ่นหนา 8 มิลลิเมตร

แคตตาล็อกพรมทอ รุ่น A1

แคตตาล็อกพรมทอ รุ่น A2

การทำบุญด้วยการถวายพรมครั้งนี้ จะเลือกพรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน ไอดีไซน์ จำหน่ายและรับปูพรมสีแดงที่วัด พร้อมให้บริการ รับทอพรมตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ จัดส่งทั่วประเทศ

wat1ตัวอย่างพรมทอสีแดงสำหรับใช้ปูพื้นในโบสถ์

จำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งพรมปูพื้นและรับทอพรมตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ จัดส่งทั่วประเทศ
พรมปูพื้นถวายวัด พรมปูพื้นในโบสถ์ พรมแดง พรมปูศาลาวัด สำหรับถวายวัด ทำบุญที่วัด

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หากความคิดเริ่มต้นอยากทำบุญซื้อพรมปูพื้นถวายวัด