Tag: ขายม่านม้วน ศรีนครินทร์

ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์ สีเทา

14 March 2020 381 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนทึบแสงแบล็คเอ้าท์สีเทา สถานที่ติดตั้ง : ชุมชนพัฒนา16 ศรีด่าน23 ศรีนคริทร์ ผลงานติดม่านม้วน สีเทา แบบทึบแสง  เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ป้องกันความร้อนจากแสงแดดด้านนอกไม่ให้บรรยากาศภายในห้องรู้สึกร้อนอบอ้าวจนไม่น่าอยู่ หน้าต่างที่บานกระจกสว่างมากแบบนี้ก็ต้องดูเรียบและทันสมัยไปด้วย เช่นม่านม้วนที่ใช้ใยสังเคราะห์ช่วยกรองแสง

โปรโมชั่น ม่านม้วน Sunscreen ราคาพิเศษ

12 February 2018 1,484 views
ม่านม้วนประเภท Sunscreen สำหรับตกแต่งหน้าต่าง กระจก บริเวณห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันแสงแดดจากด้านนอก หรือช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ระหว่างวันที่ต้องใช้เวลาอยู่ภายในห้องนั้นๆ อีกทั้งเหมาะสำหรับบริเวณห้องที่ต้องการพื้นที่ ที่ค่อนข้างประหยัด สามารถตกแต่งภายในบริเวณห้องที่มีขนาดค่อนข้างเล็กได้อย่างดี