ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น นนทบุรี

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านเวนิว นนทบุรี

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยช่องกระจกและลวดลายต่างๆบนบานกระจก

ฉากกั้นญี่ปุ่นราคาถูกนนทบุรี

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น มีช่องกระจกเล็กน้อยเพื่อให้แสงผ่านเข้ามาภายในห้องได้ และช่วยกั้นความเย็นจากแอร์ไม่ให้ออกไปยังบริเวณอื่นๆ

ฉากกั้นห้องติดห้องนั่งเล่น

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น ลูกค้าเลือกแบบเก็บใบฉากข้างเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งานและไม่กินพื้นที่ภายในที่พักอาศัย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น นนทบุรี