ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น จรัญสนิทวงศ์ 12

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น

สถานที่ติดตั้ง : จรัญสนิทวงศ์ 12 กรุงเทพฯ

ผลงานจากทางร้าน ติดตั้งด้วยฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น  มีช่องรับแสงเพื่อช่วยให้กรองแสงผ่านเข้ามาบริเวณบ้านเล็กน้อย ซึ่งลูกค้าเลือกติดฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น ไว้สำหรับกั้นก้อง แบ่งพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สามารถเปิด ปิดแบบสองฝั่ง

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ยังสามารถเปิดออกได้กว้าง เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายเข้าหรือออก ของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น มีช่องรับแสงเพื่อให้แสงผ่านเข้ามาเล็กน้อย

ฉากกั้นห้องมีช่องกระจกที่สามารถมองออกมาหรือมองเข้าไปได้ และยังคงความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น เพิ่มความเป็นระเบียบภายในบ้าน

ฉากกั้นห้องแบบผสม ทั้งแบบทึบและแบบญี่ปุ่น และยังสามารถดัดโค้งได้ เหมาะสำหรับเพิ่มห้อง แต่มีพื้นที่ใช้น้อย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น จรัญสนิทวงศ์ 12