บ้านเดี่ยวปลูกเอง ย่าน ประชาอุทิศ ทุ่งครุ

ติดวอลล์เปเปอร์ลายสีฟ้า พื้นขาว ม่านจีบผ้าทึบ และผ้าโปร่ง ทั้งหลัง ใช้รางอลูมิเนียมสีขาว เป็นรางM
แบบมีเชือกดึง
โครงการ :  บ้านเดี่ยวปลูกเอง
สถานที่ก่อสร้าง : ถนน ประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร

ผ้าม่านราษฎร์บูรณะตัวอย่างการติด ม่านจีบผ้าทึบ และผ้าโปร่ง มุมหน้าต่างภายในห้อง

ตัวอย่างผ้าม่านอีกมุมหน้าต่างของตัวอย่างการติดม่านพับผ้าม่านประชาอุทิศ
มุมมองใกล้ๆ จากงานติดม่านผ่านจีบแบบทึบ และแบบโปร่ง

ตัวอย่างเนื้อม่านจีบผ้าโปร่ง

ม่านจีบตัวอย่างเนื้อม่านจีบผ้าทึบ
มุมมองหลังจากการติดผ้าม่าน มุมหน้าต่างของผนังห้อง
ม่านจีบผ้าทึบ ผ้าโปร่ง
ตัวอย่างลวดลายเนื้อผ้าม่านจีบแบบทึบหลังจากการติดตั้ง
ตัวอย่างผ้าม่านจีบแบบทึบ

มุมมองตัวอย่างการติดผ้าม่านจีบแบบทึบ

เนื้อและลวดลายของผ้าม่านจีบแบบทึบ
วอลเปเปอร์ประชาอุทิศตัวอย่างของการติดวอลเปเปอร์ติดผนังมุมห้อง

ตัวอย่างการติดผ้าม่านจีบแบบทึบ

มุมมองตัวอย่างหลังจากการติดผ้าม่านจีบแบบทึบ

มุมมองตัวอย่างหลังจากการติดผ้าม่านจีบแบบทึบ

เนื้อผ้าม่านจีบแบบทึบ

ตัวอย่างการติดผ้าม่านจีบแบบทึบ
บ้านเดี่ยว ประชาอุทิศ
บริการติดตั้งผ้าม่านประชาอุทิศ และเขตไกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บ้านเดี่ยวปลูกเอง ย่าน ประชาอุทิศ ทุ่งครุ