ผลงานตัวอย่างติดมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านปรัชญา โฮม ย่านถนนสาธุประดิษฐ์

ผลงานตัวอย่างตกแต่งด้วย มู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว โดยลูกค้าเลือกตกแต่งหน้าต่างภายในบ้านทั้งหมดของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงาม ช่วยป้องกันความร้อน จากแสงแดดภายนอกตัวบ้าน อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านของคุณน่าอยู่ เหมาะแก่การพักผ่อนแน่นอน

IMG_0388

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0392

IMG_0388

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0394

IMG_0388

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0395

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0396

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0397

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

IMG_0401

ผลงานตัวอย่างติดตั้งด้วยมู่ลี่ อลูมิเนียม สีขาว ที่หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานตัวอย่างติดมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว หมู่บ้านปรัชญา สาธุประดิษฐ์