ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์

สถานที่ : ร้าน DNA2002 โลตัส สาขา ศรีนครินทร์

ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว สำหรับใช้เป็นประตู เปิดปิดบริเวณหน้าร้าน ที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถพับเก็บ ในเวลาเปิดร้านโดยที่ไม่เกะกะหน้าร้าน และอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่น คือ ในการจัดเก็บฉากกั้นห้องนั้น ใช้พื้นที่ไม่มาก ไม่รกหน้าร้านคุณแน่นอน

IMG_7321

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้อง ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์

IMG_7322

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้อง ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์

IMG_7324

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้อง ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์

IMG_7323

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้อง ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ร้านขาย DVD โลตัส สาขาศรีนครินทร์