ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ย่านท้ายบ้าน สมุทรปราการ

สถานที่ : ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

ลูกค้าเลือกใช้งาน ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีน้ำตาล เพื่อกั้นบริเวณระหว่างห้อง เพื่อแทนประตู ด้วยความที่เรียบๆ ของฉากกั้นห้อง ช่วยสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัว ให้ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้น อีกทั้งช่วยกั้นเพื่อไม่ให้บุคคลด้านนอกที่แวะผ่านไปมา ไม่สามารถมองเห็นได้ด้านในห้องได้

IMG_8401

ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ย่านตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

IMG_8404

ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ย่านตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

IMG_8405

ลักษณะของรางฉากกั้นห้อง ด้านบน  สีน้ำตาล ย่านตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

IMG_8400

ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ย่านตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ย่านท้ายบ้าน สมุทรปราการ