ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ภายในตึก PSI (พีเอสไอ) แยกพัฒนาการ

สถานที่ : บริษัท PSI (พี เอส ไอ) แยกพัฒนาการ ซอย ศรีนครินทร์ 16 กรุงเทพฯ

บริเวณภายในห้องประชุม ของบริษัท พีเอสไอ (PSI) โดยพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และสำหรับการประชุมในบางครั้งที่ต้องการใช้พื้นที่เล็กน้อย เพื่อสำหรับการประชุมเล็กๆ และที่โดดเด่นเลย คือ เมื่อกั้นห้องด้วยฉากกั้นห้องแล้ว ลูกค้าจะเห็นได้ว่าบรรยากาศห้องนั้น ช่วยเก็บเสียงได้ดี และช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศภายในห้องประะชุมสามารถใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย

IMG_8359

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาวล้วน ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI ศรีนครินทร์ ซอย 16

IMG_8364

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาวล้วน ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI ศรีนครินทร์ ซอย 16

IMG_8363

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาวล้วน ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI ศรีนครินทร์ ซอย 16

IMG_8362

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาวล้วน ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI ศรีนครินทร์ ซอย 16

IMG_8361

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาวล้วน ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI ศรีนครินทร์ ซอย 16

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ภายในตึก PSI (พีเอสไอ) แยกพัฒนาการ