ผลงานติดฉากกั้นห้อง หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง 2 ปทุมธานี

สถานที่ : หมู่บ้านบุรีรมย์ (ซาฟารี) ถนนเลียบคลอง 2 จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ที่ทางร้านไปติดตั้งคือ บ้านบุรีรมย์ ย่านปทุมธานี ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง 2 แบบ คือ ฉากกั้นห้องแบบ ญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม กระจกเป็นลวดลายเมเปิล ใช้กั้นระหว่างห้องดูทีวี กับ ห้องอาหาร เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว และป้องกันกลิ่นอาหารเข้ามาภายในบริเวณของห้องดูทีวี และอีกมุมที่ลูกคาเลือกใช้ คือ กั้นระหว่างห้องดูทีวี กับ ทางขึ้น-ลง บันไดตัวบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายในสามารถมองเห็นได้ และอีกทั้งยังช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องดูทีวีได้อย่างดีเยี่ยม

IMG_7770

ตัวอย่างภายในห้องดูทีวี หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ตกแต่งด้วยฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น และฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีครีม

IMG_7767

ตัวอย่างภายในห้องดูทีวี หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ตกแต่งด้วยฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม

IMG_7768

ตัวอย่างภายในห้องดูทีวี หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ตกแต่งด้วยฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม

IMG_7769

ตัวอย่างภายในห้องดูทีวี หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ตกแต่งด้วยฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีครีม

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดฉากกั้นห้อง หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง 2 ปทุมธานี