ผลงานติดฉากกั้นห้อง Office ย่านอุดมสุข ซอย 27

สถานที่ : ออฟฟิศ ย่านอุดมสุข ซอย 27

บริเวณภายในออฟฟิศ ย่านอุดมสุข ลูกค้าเลือกใช้งานเป็นฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว สำหรับกั้นพื้นที่ใช้งานเพิ่มความเป็นส่วนตัว โดยลูกค้าเลือกใช้รางของฉากกั้นห้องเป็นลักษณะ รางดัดโค้งเพื่อให้เข้ามุมได้อย่างสวยงาม ไม่เกะกะในขณะที่ใช้พื้นที่ภายในห้องนั้นๆ

IMG_8165

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้องจากทางร้าน ด้วยฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบสีขาว ย่านอุดมสุข

IMG_8168

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้องจากทางร้าน ด้วยฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบสีขาว และมุมด้านซ้ายจะเห็นว่าลูกค้าเลือกใช้งานรางดัดโค้ง เพื่อสามารถเข้ามุมระหว่างของห้องได้อย่างดี

IMG_8170

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้องจากทางร้าน ด้วยฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบสีขาว ลูกค้าเลือกใช้งานรางดัดโค้ง เพื่อสามารถเข้ามุมระหว่างของห้อง

IMG_8160

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้องจากทางร้าน ด้วยฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบสีขาว ย่านอุดมสุข

IMG_8163

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้องจากทางร้าน ด้วยฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบสีขาว ย่านอุดมสุข

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดฉากกั้นห้อง Office ย่านอุดมสุข ซอย 27