ผลงานติดผ้าม่าน พร้อมติดกล่องบังรางผ้าม่าน บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์

สถานที่ติดตั้ง : บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างจากทางรา้น ลูกค้าเลือกใช้ผ้าม่านจีบ แบบทึบ เนื้อผ้ามันเงา ตกแต่งภายในห้องนอน เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ช่วยป้องกันความร้อน ที่จะเข้ามาทำลายบรรยากาศภายในห้องของคุณให้ดูรู้สึกอบอ้าว และอีกทั้งลูกค้าเลือกตกแต่งรางผ้าม่าน ด้วยการเลือกใช้กล่องบังราง เพื่อช่วยหลบหัวผ้าม่าน หรือราง ที่ไม่ต้องการโชว์ อีกด้วย

ผลงานติดผ้าม่าน พร้อมติดกล่องบังราง ที่บ้านกลางเมือง สมุทรปราการ

ผลงานติดผ้าม่าน พร้อมติดกล่องบังราง ที่บ้านกลางเมือง สมุทรปราการ

ผลงานติดผ้าม่าน พร้อมติดกล่องบังราง ที่บ้านกลางเมือง สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดผ้าม่าน พร้อมติดกล่องบังรางผ้าม่าน บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์