ผลงานติดม่านม้วนทึบแสง สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ผลงานติดม่านม้วน สีเทา แบบทึบแสง ภายในหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ป้องกันความร้อนจากแสงแดดด้านนอกไม่ให้บรรยากาศภายในห้องรู้สึกร้อนอบอ้าวจนไม่น่าอยู่

ผลงานติดม่านม้วน สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ผลงานติดม่านม้วน สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ผลงานติดม่านม้วน สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ผลงานติดม่านม้วน สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผลงานติดม่านม้วนทึบแสง สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์