ม่านพับ กิ่งแก้ว 19

ชื่อสินค้า : ม่านพับ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน อนันดาสปอร์ตไลท์ กิ่งแก้ว 19

ม่านพับ เป็นแบบของผ้าม่านที่มีการเย็บผ้าม่านให้เป็นชั้นๆ พับซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ

ม่านพับ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ม่านพับ สามารถพับเก็บได้ในทุกระยะความสูงของทุกระดับสายตา

ม่านพับสามารถพับเก็บผ้าม่านได้อย่างรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม่านพับ กิ่งแก้ว 19