ม่านม้วน หนามแดง

ชื่อสินค้า : ม่านม้วน

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน บูเลอวาร์ด หนามแดง

ม่านม้วน เป็นม่านที่ไม่กินพื้นที่ในการใช้สอย เมื่อไม่ได้ใช้งานสามารถม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย

ม่านม้วนสามารถกันแดดได้ถึง100%

ม่านม้วน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

สามารถดึงม่านม้วนเก็บได้ง่ายและไม่กินพื้นที่บริเวณห้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม่านม้วน หนามแดง