โปรโมชั่นพิเศษ ติดผ้าม่านสำหรับ หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์

โปรโมชั่นพิเศษ ติดผ้าม่านสำหรับ หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์

โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนตำหรุ-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ


แบบบ้าน : ศุภดำรง พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 66,800.-

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-531-8896 , LINE ID : 0845318896 , E-Mail : decorsiam1@gmail.com

หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์

แบบบ้าน ศุภดำรงแปลนบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2ห้องตัวอย่าง บรรยากาศภายในบ้าน

หมายเหตุ :

– ลูกค้าสามารถติดแยกห้องได้

– ราคาที่แจ้ง รวมค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว

– ผ้าม่านป้องกัน UV คุณภาพดีเยี่ยม

– ราคาที่แจ้งไม่รวมผ้าโปร่ง

– ไม่รวมติดห้องครัว ห้องน้ำ

– สามารถเพิ่ม หรือ ลดราคาผ้า และ รางได้ตามงบประมาณ

รับประกันสินค้า 1 ปี


แบบบ้าน : ศุภลักขณา พื้นที่ใช้สอย : 150 ตร.ม.

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 45,200.-

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-531-8896 , LINE ID : 0845318896 , E-Mail : decorsiam1@gmail.com

แบบบ้าน ศุภลักขณาแปลนบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2 ห้องตัวอย่าง บรรยากาศภายในบ้าน

หมายเหตุ :

– ลูกค้าสามารถติดแยกห้องได้

– ราคาที่แจ้ง รวมค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว

– ผ้าม่านป้องกัน UV คุณภาพดีเยี่ยม

– ราคาที่แจ้งไม่รวมผ้าโปร่ง

– ไม่รวมติดห้องครัว ห้องน้ำ

– สามารถเพิ่ม หรือ ลดราคาผ้า และ รางได้ตามงบประมาณ

รับประกันสินค้า 1 ปี


แบบบ้าน : ศุภฤทธิ์ พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 48,300.-

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-531-8896 , LINE ID : 0845318896 , E-Mail : decorsiam1@gmail.com

แบบบ้าน ศุภฤทธิ์แปลยบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2ห้องตัวอย่าง บรรยากาศภายในบ้าน

หมายเหตุ :

– ลูกค้าสามารถติดแยกห้องได้

– ราคาที่แจ้ง รวมค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว

– ผ้าม่านป้องกัน UV คุณภาพดีเยี่ยม

– ราคาที่แจ้งไม่รวมผ้าโปร่ง

– ไม่รวมติดห้องครัว ห้องน้ำ

– สามารถเพิ่ม หรือ ลดราคาผ้า และ รางได้ตามงบประมาณ

รับประกันสินค้า 1 ปี


แบบบ้าน : ศุภโชติ พื้นที่ใช้สอย : 113 ตร.ม.

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 22,500.- (สำหรับบ้านหลังกลาง)

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 31,900.- (สำหรับบ้านหลังริม)

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-531-8896 , LINE ID : 0845318896 , E-Mail : decorsiam1@gmail.com

แบบบ้าน ศุภโชติ

แปลนบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2ห้องตัวอย่าง บรรยากาศภายในบ้าน

หมายเหตุ :

– ลูกค้าสามารถติดแยกห้องได้

– ราคาที่แจ้ง รวมค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว

– ผ้าม่านป้องกัน UV คุณภาพดีเยี่ยม

– ราคาที่แจ้งไม่รวมผ้าโปร่ง

– ไม่รวมติดห้องครัว ห้องน้ำ

– สามารถเพิ่ม หรือ ลดราคาผ้า และ รางได้ตามงบประมาณ

รับประกันสินค้า 1 ปี


แบบบ้าน : ศุภกัลยา พื้นที่ใช้สอย : 122 ตร.ม.

ติดผ้าม่าน ราคาพิเศษเพียง 40,800.-

** ราคานี้ยังไม่รวมผ้าม่านโปร่ง และห้องครัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-531-8896 , LINE ID : 0845318896 , E-Mail : decorsiam1@gmail.com

แบบบ้าน ศุภกัลยา

แปลนบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2ห้องตัวอย่าง บรรยากาศภายในบ้าน

หมายเหตุ :

– ลูกค้าสามารถติดแยกห้องได้

– ราคาที่แจ้ง รวมค่าราง ค่าตัดเย็บ ค่าติดตั้งแล้ว

– ผ้าม่านป้องกัน UV คุณภาพดีเยี่ยม

– ราคาที่แจ้งไม่รวมผ้าโปร่ง

– ไม่รวมติดห้องครัว ห้องน้ำ

– สามารถเพิ่ม หรือ ลดราคาผ้า และ รางได้ตามงบประมาณ

รับประกันสินค้า 1 ปี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โปรโมชั่นพิเศษ ติดผ้าม่านสำหรับ หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์