จุดเด่นของวอลล์เปเปอร์

การตกแต่งห้องโดยใช้วอลล์เปเปอร์ในปัจจุบันมีความคุ้มค่ากว่าการทาสี ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ
และความสวยงาม จุดเด่นของวอลล์เปเปอร์มีดังนี้

1. ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนทั้งในระหว่างการติดตั้งและหลังติดตั้ง สะอาด ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อน
กับสิ่งของที่อยู่ภายในห้อง

2. วอลเปเปอร์ผลิต จากยุปโรปจะผ่าน มาตรฐาน RoHS เพื่อสิ่งแวดล้อม

3. หลากสไตล์ หลากลวดลายและสีสัน สามารถแต่งได้หลายแบบ เช่น ลายไทย ลายฟราฟฟิก

4.ใช้งบประมาณไม่แตกต่างจาการทาสี สังเกตจากบ้านของ Land & House
จะติดวอลเกือบทั้งหมดเพราะงานออกมาเรียบร้อยกว่าทาสี

5. สามารถตกแต่ง ซ่อมแซมเฉพาะบางจุดได้ หากเกิดการชำรุด เปื้อน หรือถลอก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จุดเด่นของวอลล์เปเปอร์