Tag: จำหน่ายม่านม้วนแบล็คเอ้าท์บางนา

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ แพรกษา

9 February 2021 726 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ แพรกษา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยเรื่องการใช้งาน อายุการใช้งานหรือแม้แต่การดูแลรักษา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ผ้าใบของม่านม้วนและระบบรางมีความทนทาน จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ฉะเชิงเทรา

27 April 2020 825 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ สถานที่ติดตั้ง : ฉะเชิงเทรา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มาก ติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่เมื่อม้วนม่านเก็บน้อยมาก ไม่สะสมของฝุ่นละออง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ติดตั้งบริเวณห้องประชุมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวขณะประชุมงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถป้องกันแสงแดดจากภายนอกได้ดี