Tag: ฉากกั้นห้องญี่ปุ่นสมุทรปราการ

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น บางนา

4 February 2021 267 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านอินดี้ รามฯ 2 บางนา ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากที่มีความสวยงามและเป็นฉากที่ใช้งานง่ายอย่างมาก ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะมีช่องรับแสงเพื่อเพิ่มความสว่าง ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สมุทรปราการ

4 February 2021 217 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านสินสมบุญ ท้ายบ้าน สมุทรปราการ ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งฉากที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะด้วยด้วยรูปลักษณ์และการใช้งาน ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย มีความสวยงาม และเพิ่มสัดส่วนให้แก่ตัวบ้าน

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น บางพลี

16 December 2020 239 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านศุภาลัย หนามแดง บางพลี ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากไม่แพ้ฉากกั้นห้องรูปแบบอื่นๆ เลย เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งลวดลายและช่องกระจก ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นช่องกระจกเพื่อรับแสง

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สุขสวัสดิ์

2 July 2020 443 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : โพลิสคอนโด สุขสวัสดิ์ 64 ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากกั้นห้องที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ฉากอื่นๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นบานกระจกและลวดลายบนกระจก ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากที่สามารถกันความร้อนจากภายนอกได้ แต่ก็สามารถปล่อยให้แสงผ่านเข้าทางบานกระจก เพื่อเพิ่มความสว่างแต่ไม่ก่อให้เกิดความร้อน