Tag: ฉากกั้นห้องทึบแพรกษา

ฉากกั้นห้องทึบ แพรกษา

1 July 2020 1,203 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องทึบ สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 4 แพรกษา สมุทรปราการ ฉากกั้นห้องทึบ เป็นฉากที่นิยมอย่างมากเพราะตัวฉากนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย ฉากกั้นห้องทึบ สามารถเลือกเปิดแบบระหว่างได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ฉากกั้นห้องทึบ แพรกษา

29 May 2020 1,516 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบทึบ สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านเฟื่องฟ้า15 ซอยมังกร แพรกษา ฉากกั้นห้องทึบ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะฉากกั้นห้องมีคุณสมบัติพิเศษและประโยชน์อย่างมาก ฉากกั้นห้องทึบ สามารถช่วยยืดระยะการใช้งานและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้ ฉากกั้นห้องทึบ