Tag: ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นหนามแดง

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ซ.พรสว่าง​ เทพารักษ์

3 May 2021 1,700 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : ซ.พรสว่าง​ เทพารักษ์ ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สามารถแบ่งสัดส่วนของห้องภายในบ้านได้เป็นอย่างดี สามารถพับเก็บได้ไม่เปลืองเนื้อที่และยังทำให้บ้านนั่นดูเรียบร้อย ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นมีช่องกระจกใสพื่อเพิ่มทันสมัย มากขึ้น  สามารถเลือกใช้แบบเปิดปิดข้างเดียวได้ตามความชอบ    

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น หมู่บ้าน.มัณฑนา

3 May 2021 1,423 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน.มัณฑนา ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น นอกจากที่จะทำให้บ้านนั้นเป็นสัดเป็นส่วนแล้ว ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นก็ยังช่วยทำให้บ้านนั้นสวยขึ้นอีกด้วย ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สามารถใช้แทนประตูได้ ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น น้ำหนักเบา ไม่มีรางด้านล่างรูดเก็บได้ง่าย ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น คลองขุด

3 May 2021 1,405 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : คลองขุด ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สามารถเลือกใช้แบบเปิดปิดข้างเดียวหรือแบบเปิดตรงกลางได้ตามความชอบ และความเหมาะสมของพื้นที่ สามารถยังพับเก็บได้ไม่เปลืองเนื้อที่ จึงเหมาะสำหรับกั้นห้องประเภทต่างๆ ลักษณะหลังติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ภายในบ้าน เพื่อช่วยกั้นห้อง และกั้นแอร์

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น หนามแดง

19 May 2020 1,065 views
ชื่อสินค้า : ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน มัณฑนา หนามแดง บางพลี ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เป็นฉากกั้นห้องที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องด้วยมีช่องกระจก และลวดลายที่สวยงาม ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น สามารถแบ่งพื้นที่ใช้ส้อยภายในบ้านให้มีสัดส่วน