Tag: บริการติดตั้งม่านม้วนคุณภาพดี

ม่านม้วน ศรีนครินทร์

14 September 2020 1,322 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วน สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 49 ทรัพย์บุญชัย ศรีนครินทร์ ม่านม้วน เป็นม่านที่มีรูปแบบเรียบง่าย การใช้งานก็ง่าย แต่คุณสมบัติที่มีนั้นมากมายเลยทีเดียว ม่านม้วน เมื่อม้วนม่านขึ้นเก็บก็ไม่กินพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ม่านม้วน บจก.แอลพี ไฮเทค เทพารักษ์

8 May 2020 1,017 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนซันสกรีน สถานที่ติดตั้ง : บริษัทแอลพี ไฮเทค เทพารักษ์ ม่านม้วนซันสกรีน ได้รับความนิยมมากๆ สำหรับออฟฟิศหรือห้องทำงาน เนื่องด้วยง่ายต่อการใช้งาน ม่านม้วนซันสกรีน สามารถป้องกันแสงแดดจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ทำให้อุณหภูมิในห้องไม่ร้อนอบอ้าว

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ฉะเชิงเทรา

27 April 2020 812 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ สถานที่ติดตั้ง : ฉะเชิงเทรา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มาก ติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่เมื่อม้วนม่านเก็บน้อยมาก ไม่สะสมของฝุ่นละออง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ติดตั้งบริเวณห้องประชุมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวขณะประชุมงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถป้องกันแสงแดดจากภายนอกได้ดี