Tag: ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์สมุทรปราการ

ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ แพรกษา

9 February 2021 677 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ แพรกษา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยเรื่องการใช้งาน อายุการใช้งานหรือแม้แต่การดูแลรักษา ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ ผ้าใบของม่านม้วนและระบบรางมีความทนทาน จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ม่านม้วน เทพารักษ์

24 December 2020 1,019 views
ชื่อสินค้า : ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เป็นม่านที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เพราะเป็นม่านที่ใช้งานง่ายและไม่กินพื้นที่เมื่อติดตั้งเสร็จ ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เป็นม่านที่สามารถกันแสงแดดได้ถึง 100% และยังสามารถปิดบังสายตาจากภายนอกเมื่อมองเข้ามาภายใน