Tag: ผ้าม่าน มัณฑนา ศรีนครินทร์ บางนา

งานติดตั้งม่านพับ ที่ หมู่บ้าน มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา

13 November 2015 6,219 views
     ม่านพับ เป็นผ้าม่านที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในทุกวันนี้ เนื่องจากม่านพับมีคุณสมบัติในการเก็บที่พับลงและขึ้นได้ซึ่งสามารถไล่ขึ้นและลงไปเรื่อยๆ จึงไม่ทำให้รกพื้นที่โดยรอบ ม่านพับสามารถนำไปตกแต่งส่วนใดๆของบ้านก็ได้ แต่โดยส่วนมากจะใช้ตกแต่งในส่วนของ คอนโด หรือ หน้าต่างที่ไม่กว้างมาก เช่น หน้าต่างที่ไม่ใหญ่มากบนหัวเตียง เนื่องจากไม่ใช้พื้นที่ในการจัดรวบมากซึ่งท่านสามารถใช้สายรวบม่านช่วยเก็บม่านได้ การใช้ม่านพับตกแต่งยังช่วยให้ห้องดูมีพื้นที่และโปร่งมาขึ้น ไม่รำคาญสายตา

ตัวอย่างงานติดตั้งม่านตาไก่ ที่ หมู่บ้าน มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา

13 November 2015 3,780 views
     ม่านตาไก่ (Eyelet Curtain) หรือม่านห่วง คือ การใส่ห่วงตาไก่ลงบนส่วนต้นหรือหัวของผ้า การเจาะรูตาไก่และร้อยเข้ากับรางม่านทำให้เห็นลอนม่านได้ชัดเจน โดยวัสดุของตาไก่มีหลากหลาย เช่น โลหะ หรือ พลาสติก จากนั้นนำไปร้อยติดกับตัวราง ดังนั้น